Center for Public Policy Studies

Prof. Marek Kwiek członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (jako 31 Polak)!

Europejska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts, EASA), jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie, zaprosiła w swoje szeregi profesora Marka Kwieka, dyrektora Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM w Poznaniu.

Powstała w 1990 roku Akademia zrzesza ponad 2000 najwybitniejszych naukowców i artystów z całej Europy, wśród których jest 31 laureatów Nagrody Nobla. EASA stawia sobie za cel analizę i rozwiązywanie problemów stojących przed społecznością europejską we współpracy z przedstawicielami władz, wyznań i religii.

Członkowie European Academy of Sciences and Arts dzielą się na przedstawicieli nauk humanistycznych, medycznych, artystycznych, przyrodniczych, społecznych (w tym prawa i ekonomii), technicznych, religijnych oraz związanych z zarządzaniem. EASA regularnie angażuje się w projekty i organizuje wydarzenia dotyczące każdego z tych obszarów badań. Z Akademią współpracuje sześć instytutów, prowadzi ona również swój własny uniwersytet, Alma Mater Europaea, z siedzibą w austriackim Salzburgu.

Prof. Kwiek został przyjęty do Akademii decyzją jej Senatu z dnia 14 listopada 2018 r.

Do European Academy of Sciences and Arts należy 31 Polaków, w tym prof. Jerzy Buzek, prof. Krzysztof Penderecki, prof. Andrzej Zoll i prof. Jerzy Woźnicki. W 2015 r. wiceprezesem EASA został ówczesny prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.